Traditionell behandling
för ett större välmående

Bättre balans – mindre smärta

Traditionell behandling
för ett större välmående

Bättre balans – mindre smärta

Akupunktur – för hälsa och välmående

Välkommen till Akupunktur Stockholm! Vi erbjuder akupunktur som smärtlindring på vår fräscha och trivsamma klinik i Stockholm. Vi kan hjälpa dig att minska smärtan och nå ett större välmående.

Välkommen att kontakta oss redan idag så bokar vi in en undersökning. Vi hjälper dig med trygg och effektiv akupunktur i Stockholm.

akupunktur Stockholm

Akupunktur ger din kropp behövlig hjälp

När din kropp inte mår bra, då mår inte heller du bra, och när kroppen inte läker så behöver den hjälp. Med hjälp av våra kunniga och erfarna akupunktörer kan vi behandla orsaken till varför det inte läker, eller stimulera till läkning. Vi behandlar orsak och smärtans natur. Smärta kan kännas på många olika sätt: huggande, molande eller krampande smärta har olika orsaker och den primära orsaken måste behandlas – och det kan vi göra med hjälp av akupunktur.

Vi är godkända av Svenska Akupunkturförbundet och kan hjälpa bland annat vid dessa hälsoproblem:

  • Smärta från vävnadsskador
  • Muskel- och ledsmärtor
  • Smärtor som uppstår i samband med artros
  • Reumatologiska sjukdomar
  • Migrän och återkommande huvudvärk
  • Bäckensmärta under graviditet
  • Huvudvärk under graviditet

Påverkar det autonoma nervsystemet

En akupunkturbehandling påverkar det autonoma nervsystemet, det vill säga den del av nervsystemet som vi inte kan styra med viljan. När vi utför en behandling använder vi speciellt utformade nålar som stimulerar särskilda punkter på kroppen. Akupunkturen skickar impulser via nerverna till ryggmärgen och sedan vidare till hjärnan.

Som svar på stimuleringen från akupunkturnålarna börjar det centrala nervsystemet i hjärnan öka produktionen av olika smärtlindrande ämnen. Bland dessa ämnen finns endorfin – ofta kallat kroppens eget morfin. Dessutom gör nålarna att blodcirkulationen ökar vilket bidrar till både smärtlindring och ett ökat välmående.

Efter en behandling med akupunktur känns musklerna ofta avspända och en lättare huvudvärk är inte ovanlig. Törst, trötthet och en känsla upprymdhet är också vanliga upplevelser efter akupunktur. Därför är det bra att dricka och vatten och vila en stund efter en behandling.

Akupunktur Stockholm – så här går behandlingen till

Först får du berätta om dina problem med din akupunktur. Dina levnadsvanor och livsvillkor spelar självklart stor roll för både diagnos och förutsättningar för en lyckad behandling. Val av punkter och teknik sker helt utifrån dina specifika behov. Mycket tunna nålar sätts över eller genom huden. Efter behandlingen känner många ett tydligt lugn.

Hur många behandlingar med akupunktur som behövs varierar beroende på många olika faktorer. Personer som haft problem under en längre tid kan behöva fler behandlingar än en person som söker hjälp kort tid efter att problemen uppstått. Vilken typ av åkomma det handlar om och personens individuella hälsoläge spelar också roll för hur många behandlingar som är aktuella.

Akupunktur – en vetenskapligt styrkt metod

Att akupunktur fungerar är styrkt efter många vetenskapliga studier. Behandlingen frisätter bland annat endorfin som är starkt kopplat till smärtlindring och välmående. Detta sker genom att nålarna påverkar nervsystemets elektrokemiska samspel. Akupunktur påverkar dessutom kroppen till en jämvikt – så kallad homeostas. Dessutom har akupunktur en tydligt lugnande verkan.

Låt oss förbättra din hälsa – vi är har stor kunskap och erfarenhet när det handlar om akupunktur i Stockholm.

Akupunktur – en traditionell metod som förbättrar din hälsa